Samoajat

15-17 v.

Kokoontuu erikseen sovittaessa.

Johtaja

Anne-Mari Mäkinen